کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا(ع) :
حد توكل چيست؟ حضرت فرمودند: اينكه با وجود خدا از هيچ كس نترسي.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر ماشین

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن ماشین در خواب ، نشانه تغییر و تحول و سفرهای پیاپی است.
2- اگر خواب ببینید سوار ماشین می شوید ، دلالت بر آن دارد که از مسافرتی که قصد رفتن داشتید ، منصرف خواهید شد و به مسافرتی دیگر خواهید رفت.
3- اگر خواب ببینید به قصد سوار شدن به دنبال ماشینی می دوید ، دلالت بر آن دارد که تلاش شما برای رسیدن به آرزوهایتان به ثمر نخواهد رسید.
4- بیرون آمدن از ماشین در خواب ، نشانه آن است که برای موفقیت در برنامه ها و اهداف خود ، خشنود خواهید شد.
5- خواب ماشین واگون دار ، نشانه تلاش برای کسب ثروت است.
6- دیدن اتوبوس در خواب ، نشانه آن است که فردی می خواهد دردسر برایتان فراهم کند.
7- اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می کنید ، نشانه آن است که رقابت ناسالم و حسادت زیاد ، نشاط و خوشی را از شما دور می کند.
8- اگر خواب ببینید در اتوبوسی ایستاده اید ، دلالت بر آن دارد که قصد دارید به کاری خطرناک دست بزنید.
9- اگر سقف اتوبوس در خواب کوتاه باشد ، نشانه آن است که با موانع به مقصد خواهید رسید و اگر سقف اتوبوس بلند باشد ، علامت آن است که خطری آشکار شما را تهدید می کند.