کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
ناتوان ترين مردم كسي است كه در به دست آوردن دوست ناتوان است ، و از او ناتوان تر كسي است كه دوستان خود را از دست بدهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر ماشین آتش نشانی

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن ماشین آتش نشانی در خواب ، نشانه آن است که نگرانی ها و شرایط غیرعادی به خوشی و سعادت می انجامد.
2- دیدن ماشین از کارافتاده آتش نشانی در خواب ، علامت آن است که تصادف و خسارتی فراوان در انتظار شماست.
3- اگر فرد جوانی خواب ببیند سوار ماشین آتش نشانی شده است ، علامت آن است که به کارهایی ناپسند دست خواهد زد که درشأن او نیست.

در سرزمین رویاها آمده:

یک ماشین آتش نشانی : خطر در انتظار شماست.
یک ماشین آتش نشانی در حال حرکت بطرف یک حریق : صلح و آرامش
یک ماشین آتش نشانی که از یک حریق باز میگردد : ناکامی بزرگ
شما مامور آتش نشانی هستید : خواسته های بزرگتان برآورده می شود.
شما رئیس ماموران آتش نشانی هستید : ثروت و شانس