کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
فقيه كامل كسي است كه مردم را از آمرزش خدا مايوس ، و از مهرباني او نوميد نكند و از عذاب ناگهاني خدا ايمن نسازد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر ماهیگیر

آنلی بیتون می گوید:

دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است که به سعادت و کامیابی دست می یابید که تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید.
اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید کرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است که در زندگی بدست خواهید آورد و اگر بر عکس در خواب موفق به صید ماهی نشوید ، در آینده اتفاقهای ناگواری برایتان رخ خواهد داد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک ماهیگیر را می بینید : منتظر خبرهای بسیار خوش باشید.
شما ماهیگیر هستید : خوشبختی شما حتمی است
تعداد زیادی ماهیگیر : یک دوره بزرگ خوشبختی شما به همراهی یک ماهیگیر هستید : شانس
ماهیگیری در دریا : مراقب خیانت باشید.
ماهیگیری در رودخانه : 1- علامت از دست دادن یک دوست 2- ناکامی در عشق
با تور ماهی می گیرید : کار یا معاملاتی با یک زن باهوش انجام می دهید.
به دیگران می گوئید که به ماهیگیری بروند : پرگوئیهای بسیار درباره شما می شود.
دیگران به ماهیگیری می روند : نگرانیهای شما پایان می گیرد.
شما به ماهیگیری می روید : یک دوست را از دست می دهید.
با شخصی که بسیار دوست دارید ماهیگیری میکنید: دقایق پرارزش و پرلذتی را خواهید گذراند
با اعضاء خانواده ماهیگیری می کنید : مراقب باشید دیگران درباره شما صحبت می کنند.
دشمنان ماهیگیری می کنند : یک راز فاش میشود
با چوب خیزران ماهیگیری می کنید : تنهائی
در یک کانال ماهیگیری می کنید : نقشه های بزرگتان را عملی خواهید کرد.
در یک مرداب ماهیگیری می کنید : باید به خود و قضاوت خود اعتماد کنید.
از بالای یک صخره ماهیگیری می کنید : وقایع بسیار مهم و پرسود