کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسین علیه السلام :
كسي كه بخواهد از راه گناه به مقصدي برسد ، ديرتر به آروزيش مي رسد و زودتر به آنچه مي ترسد گرفتار مي شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مچ پا

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن مچ زیبای پایی در خواب ، نشانه آن است که همسرتان به شما اهانت می کند.
2- اگر زنی در خواب از دیدن مچ پای خود لذت ببرد ، نشانه آن است که در عشق نومید می شود.
3- اگر در خواب مچ پای چاق حیوانی را ببینید ، علامت آن است که در زندگی آسوده و راحت خواهید بود.
4- اگر زنی در خواب مچ پای خود را بسیار لاغر ببیند ، نشانه آن است که نومید و بیمار خواهد شد. اما اگر مچ پای خود را در خواب چاق ببیند ، علامت آن است که آبروی او در خطر برباد رفتن است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب مچ پای خودتان : یک دوست مخفیانه به شما کمک میکند.
قوزکهای زخمی : مشکلات و ناکامی
قوزک پای شما می شکند : علامت مرگ در دوردست
یک زن خواب ببیند که قوزکهایش را به دیگران نشان می دهد : خواسته های او برآورده خواهند شد
یک مچ پای زیبا : سلامتی و خوشبختی
مچ پاهای شما کلفت هستند : پول و احترام
مچ پای شما بسیار قوی است : اشخاص بخصوصی باعث خوشبختی شما خواهند شد.
مچ پای شما زیبا است : در هنگام پیری ثروتمند خواهید بود
مچ پای شما بلند است : یک فرزند پسر از دست می رود.
یک مرد خواب ببیند که مچ پایش شکسته و خون می آید : او دور از بستگانش خواهد مرد.
یک زن خواب مچ پای یک مرد را ببیند : او شوهر و بچه هایش را از دست خواهد داد.
مردمان فقیر خواب مچ پاهای زیبا ببیند : ثروت