کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت زهرا سلام الله علیها :
ما اهل بيت رسول خدا(ص) وسيله ارتباط خدا با مخلوقاتيم ما برگزيدگان خداييم و جايگاه پاكي ها، ما دليل هاي روشن خداييم و وارث پيامبران الهي.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر محراب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن محراب به خواب پنج وجه است:
اول: پادشاه.
دوم: امام مسجد.
سوم: قاضی.
چهارم: محتسب (پاسبان).
پنجم: میانجی وواسطه شدن در میان مردمان.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که در محراب نماز کرد، دلیل است او را فرزندی صالح آید. اگر بیند که در محراب نشسته بود، دلیل که در نماز کاهلی کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که محراب را عمارت کرد، دلیل بر صلاح دین او است . اگر بیند که در محراب آب تاخت، دلیل است او فرزندی آید عالم.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب ببینید که کشیکی در محراب ، ایستاده است ، معنایش این است که در خانواده شما اختلاف بوجود خواهد آمد.
2- اگر در خواب ببینید که در محراب نشسته اید ، نشانه نومیدی و تغییر شغل است.
3- اگر زن جوانی در خواب ببیند که وارد محراب می شود ، دلالت بر عشقهای دروغی و دشمنانی دارد که سعی می کنند او را با خود هم پیمان کنند.
4- محراب ، کمتر در خوابهای شما ظاهر می شود مگر آنکه بخواهد هشداری درباره اشتباهات شما بدهد . یا به این معناست که پشیمانی و ندامت شما را از انجام کاری باز می دارد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب محراب : پولی راکه گم شده بود پیدا میکنید
در مقابل یک محراب زانو می زنید : یک آرزوی پنهانی شما برآورده می شود
اگر متاهل هستید و خواب محراب ببینید : رنجهای متعدد و کوچک شما را آزار می دهد.
شما بیرون عمارتی هستید که محراب در آن است: ثروت
یک محراب تزئین شده : سفری طولانی در پیش دارید.
یک محراب نامرتب : مخالفان برای شما ایجاد دردسر می کنند.
یک محراب خراب شده : مرگ یک بچه
یک محراب در حال ساخته شدن : شما ثروتمند خواهید شد.