کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
هر كس با زشتيِ سبكسري تو را خشمگين كرد تو با زيبايي بردباري او را به خشم آور.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مربا

لوک اويتنهاو می گوید:

مربا : شخصی که برای شما بسیار عزیز است شما را خواهد بوسید

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید مربا می خورید ، علامت آن است که به سفرهایی خواهید رفت ، و از کسب لذتهای مختلف غافلگیر خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید مربا درست می کنید ، نشانه آن است که دوستانی باارزش به دست خواهید آورد و در خانواده ای شاد زندگی خواهید کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

مربا درست می کنید : دوستان خوب و دوست داشتنی خواهید داشت
مربا می خرید : محیط منزلتان بسیار شاد خواهد بود.
به بچه ها مربا میدهید : شادی بزرگ در خانواده
به شما مربا هدیه می کنند : موفقیت شما در حال حاضر میسر نیست.