کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
كوششي كه پارسايي در آن رعايت نشود سودي نخواهد داشت.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مرکب

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

مرکّب در خواب طلب کردن معیشت و یافتن مال است.
اگر بیند مرکب خرید یا کسی به وی داد، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود ومرادش حاصل شود.
اگر بیند مرکب بریخت یا از وی ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.
اگر بیند مرکب بر جامه او ریخت، دلیل که او را زیانی رسد.
اگر دبیر است زیان ندارد. اگر بیند با مرکب چیزی نوشت از قرآن یا از نام خدای تعالی دلیل بر خیر و صلاح او کند.
اگر به خلاف این بود، دلیل بر شر و فساد کند.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک شیشه مرکب , خوشبختی
مرکّب را می ریزید : عشق شما به شخص مورد علاقه تان یک طرفه است.
مرکّب می خرید : پول
رنگ مرکبتان را عوض می کنید : نزاع و مشاجره در فامیل
مرکب می خورید : بزرگترین آرزهای شما برآورده خواهند شد
نامه های عاشقانه با مرکب می نویسید : خیانت
نامه های اداری و مربوط به کار را با مرکب سیاه می نویسید : شکست و ضرر در کار
یک زن جوان خواب مرکب ببیند : در یک رسوائی شریک خواهد بود.