کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
نزديكترين مردم به پيامبران ، داناترين آنان است به آنچه كه آورده اند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مرگ

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

مرگ در خواب ، به از بین رفتن لذّتها تعبیر میشود و بر گشایش زندگی برای کسی که زندگی بر او تنگ شده است، دلالت دارد و برای کسی که زندگی راحتی دارد، تعبیرش برعکس است. مرگ در خواب، بر عاقل بودن آن شخصی که به فکر مرگ است دلالت دارد و ممکن است بر جهان آخرت و آماده شدن برای آن دلالت داشته باشد. مرگ ممکن است، بر یقین نیز، دلالت داشته باشد و دیدن مرگهای زیاد در خواب به فتنه و آشوب تعبیر می شود. همچنین مرگ، به خویشاوندان شوهر تعبیر می شود و ممکن است بر استراحت نیز، دلالت داشته باشد. مرگ ، نشانه ترس و لرز و تفرقه است و گفته شده است که بر سفر کردن نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب مردهای را ببیند که به او بگوید نمرده است، آن شخص در مقام شهیدان قرار گرفته است و اگر مرده ای را ببیند که میخندد، حال آن مرده نزد خداوند همانگونه است. مرگ در خواب برای کسی که ترس و هراس یا غم و غصه ای دارد، نشانه خوبی است. اگر کسی در خواب ببیند که مرده ای را زنده می کند، یک نفر یهودی، مسیحی، جاهل یا بدعتگذار به دست او ایمان می آورد و اگر ببیند که مرده ها را زنده میکند، گروه گمراهی را هدایت میکند و اگر کسی ببیند که مرده ای در دریایی غرق شد، نشان دهنده این است که آن شخص در گناهانش غرق شده است. ممکن است مرگ عالم در خواب ، نشانه ظهور بدعت در دین باشد و مرگ پدر و مادر در خواب ، نشانه تنگ شدن شرایط و احوال زندگی است و مرگ همسر در خواب ، نشانه از دست دادن چیزی دنیوی می باشد.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید یکی از اطرافیان شما مرده است ، نشانه مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است.
2- اگر در خواب خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید ، نشانه آن است که بزودی درباره دوست یا نزدیکان خبر بدی می شنوید.
3- خوابهایی که در ارتباط به مرگ یا مردن می بینیم ، معمولاً گمراه کننده هستند . بخصوص برای افرادی که در تعبیر خواب ناشی باشند.