کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام جواد (ع) :
با دلها به سوي خداوند متعال آهنگ نمودن، رساتر از به زحمت انداختن اعضا با اعمال است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مزرعه

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در مزرعه ای زندگی می کنید ، علامت آن است که در تمام کارهای خود موفق می شوید.
2- اگر خواب ببینید مزرعه ای می خرید ، برای دریانوردان نشانه مسافرتی دریایی است ، برای کشاورز نشانه محصولات فراوان است ، برای بازرگانان نشانه انجام معاملات سودآور است.
3- اگر در خواب از مزرعه ای دیدن کنید ، نشانه معاشرتهای نشاط آور و لذتبخش است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب مزرعه : خوشبختی
شما یک مزرعه بزرگ دارید : پول نصیب شما میشود.
یک مزرعه کوچک دارید : آرزهایتان برآورده خواهند شد.
یک مزرعه می خرید : برای کشاورزان این علامت یک محصول پربرکت است.
یک مزرعه می فروشید : بایددر زندگی بسختی مبارزه کنید.
از یک مزرعه دیدن می کنید : سلامتی
اشخاص دیگر از مزرعه شما دیدن می کنند : موفقیت سریع در کارها
بستگان شما در یک مزرعه کار می کنند : موفقیت بزرگی در زندگی نصیب شما خواهد شد.
دیگران در یک مزرعه کار می کنند : یک سفر بسیار عالی درپیش دارید.
شما به تنهائی در یک مزرعه کار می کنید : موفقیت مالی
دور یک مزرعه راه می سازید : کار سختی در پیش دارید
یک مزرعه می سوزد : ثروت قابل توجهی در انتظار شماست
بک مزرعه پر برکت : شانس در همه امور عشق – پول- کار
یک مزرعه خالی : بدبختی
مزرعه گندم یا جو یا ذرت : پول و خوشبختی