کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق علیه السلام :
عالم باشي يا جاهل ، خاموشي را برگزين تا بردبار به شمار آيي ؛ زيرا خاموشي نزد دانايان زينت و در پيش نادانان پوشش است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مشک آب

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر مشک آب داشت و به مردم می داد، دلیل که با مردم احسان کند. اگر بیند به مردم نداد تاویلش به خلاف این است.
اگربیند که آب در مشک کرد وبه منزل خود برد واز آن اندک اندک به مردم داد. دلیل که مال جمع کند واندک اندک به خیرات به مردم دهد وآن مال را خرج کند

دیدن مشک آب در خواب ، دلیل سفر است. اگر بیند مشکی نو داشت دلیل که به سفر رود. اگر دید مشک کهن داشت به خلاف این است. اگر در این مشک سوراخی بود، دلیل زیان بود از سفر.