کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسين(ع) :
هر كه خدا را، آن‌گونه كه سزاوار اوست، بندگي كند، خداوند بيش از آرزوها و كفايتش به او عطا كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر معدن

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر دید معدن زر یافت ولایت یابد.
اگر دید که معدن نقره یافت زنی با جمال خواهد.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید داخل معدنی شده اید ، علامت آن است که در کارهایتان با شکست روبرو خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید صاحب یک معدن هستید ، نشانه آن است که در آینده ثروتمند خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما بدرون یک معدن می افتید : قابل اطمینان نیستید.
شما درون معدن می افتید وبیرون می آئید : رازی برای شما آشکار خواهد شد.
شما درون معدن می افتید ولی نمی توانید بیرون بیائید : منتظر مشکلات بسیار جدی باشید.
اشخاص دیگر درون معدن می افتند : شانس
یک معدن سنگ : روزهای بد نزدیک می شود.
شما درون معدن حفاری می کنید : در عشق شانس نخواهید داشت.
شما سنگ معدن می فروشید : قبل از قضاوت و تصمیم صحیح عمل نکنید.
دشمنان شما صاحب یک معدن هستند : کارهایتان باعث موفقیت کامل شما خواهند شد.
خواب یک معدن طلا : از نظر سلامتی در وضعیت عالی خواهید بود.
شما یک معدن طلا کشف می کنید : علامت مقدار هنگفتی پول در آینده
یک معدن طلا که زیاد طلا ندارد : بدشانسی
در یک معدن طلا کار می کنید : پول بدست می اورید.
یک معدن طلا که به دیگران تعلق دارد : دوستان شما را گول خواهند زد.