کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر(ع) :
همانا سخت ترين عبادت باز ايستادن از گناه است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر معلم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر معلم در خواب بر شش وجه است:
1-فرمانروایی
2-جاه و مقام
3-منفعت
4-حکم کردن
5-معیشت
6-داوری

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن معلّم در خواب ، به سلطان یا فرمانروا تعبیر میشود.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن معلم مدرسه در خواب ، علامت آن است که می خواهید با روشی ملایم از کسب دانش لذت ببرید.
2- اگر خواب ببینید معلم مدرسه هستید ، علامت آن است که می خواهید به مقامی مهم در عرصه ادبیات دست یابید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک معلم : به یک مراسم دعوت خواهید شد
شما معلم هستید : با غم آشنا می شوید
شما در یک کلاس تدریس می کنید : عکس العملهای خود را تحت اراده خود می گیرید.
شما به بچه های کوچک درس می دهید : علامت یک دوست وفادار
شما در کلاسهای شبانه درس می دهید : بزودی زندگیتان را تغییر خواهید داد.
به شما درس می دهند : بخاطر یک چیز بی اهمیت خشمگین می شوید و در عذاب می افتید.
شما معلم مردان هستید : از مسئله ای باخبر میشوید که فهمیدن آن برای شما بسیار خطرناک است.
شما معلم زنان هستید : دوستان رفتار بسیار بدی با شما خواهند کرد.
یک زن خواب ببیند که استاد دانشگاه است : بیماری
یک مرد خواب ببیند که استاد دانشگاه است :در روابط عشقی ناکام و افسرده خواهید شد.