کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
سخت ترين گناهان آن است كه صاحبش آن را كوچك بشمرد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر ملکه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ملکه در خواب ، نشانه دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است.
دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانه آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب ملکه : درعشق به ناکامی برمی خورید.
به دیدن ملکه می روید : شانس
شما را به ملکه معرفی می کنند : مقام و رتبه خود را از دست می دهید.
با ملکه صحبت می کنید : طغیان وسرکشی در خانه
یک ملکه باتفاق ندیمه هایش : دوستان شما را فریب خواهند داد.
شما ملکه هستید : ناکامی در عشق
با ملکه ازدواج می کنید : خوشبختی