کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
هر كس به آنچه خداوند به او داده است راضي باشد، راحت‏ترين زندگي را دارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مورچه

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن مورچه ها در خواب ، بر عده ای از افراد ضعیف دلالت دارد. اگر بیماری در خواب ببیند که مورچه ها وارد بدن او می شوند، از دنیا میرود. دیدن مورچه در خواب ، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود. اگر کسی ببیند که مورچه وارد خانه او میشود، به خیر و برکت خانه او افزوده میشود.

لوک اويتنهاو می گوید:

مورچه : کار سود آور
خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود
مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیت های جزئی باشد. مثل هجوم اضطراب های کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی

در سرزمین رویاها آمده:

مورچه ها در حال کار : فعالیت شدید در کار
مورچه ها در خانه شما هستند : بیماری در خانواده
مورچه ها از درخت بالا می روند : بی آبروئی در آینده
مورچه ها روی خوراکی : خوشبختی