کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پیامبر اکرم (ص) :
همنشين خوب بهتر از تنهايي است و تنهايي بهتر از همنشين بد

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر اقیانوس

لوک اويتنهاو می گوید:

اقیانوس : سفری بزرگ

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن اقیانوس آرام در خواب ، برای ملوانان نشانه سفرهایی سود آور و دلپذیر است . برای تجار نشانه دادوستد هایی پر منفعت است ، برای جوانان نشانه وصال و یافتن همسری زیبا است.
2- اگر در خواب اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید و صدای تصادم امواج را با بدنه کشتی ها بشنوید ، نشانه آن است که اوقاتی پر از تشنج د رمحیط خانواده خواهید داشت.
3- اگر خواب ببینید امواج کف آلود اقیانوس ، ساحل را می لیسد ، علامت آن است که زیر کانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت.
4- اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آنقدر کم است که می توانید به راحتی در آن راه بروید ، علامت آن است که کسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است.
5- اگر با کشتی از اقیانوس آرام بگذرید ، علامت آن است که در زندگی طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک اقیانوس آرام : زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته می شود.
یک اقیانوس طوفانی : به مشکلات متعددی بر خواهید خورد.
موجهای اقیانوس به کشتی شما می خورد : در امور کاری یک مصیبت در پیش است.
در هوای خوب شما سواربر کشتی روی اقیانوس هستید : کارهای شما بخوبی پیش خواهد رفت.
در هوای طوفانی شما سوار بر کشتی روی اقیانوس هستید : مشکلات بسیار بزرگ
روی یک کشتی در حال غرق شدن در اقیانوس هستید : ماجرای عشقی شما همین جا تمام می شود.