کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
كسي كه طالب رياست باشد هلاك مي شود

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مه

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن مه در خواب ، بر سرگردانی مردم در امور دینی و دنیوی دلالت دارد.

لوک اويتنهاو می گوید:

مه
که از زمین برخیزد : نشانه ها بد یمنی
که از بالا فرود میاید : خوش یمینی و امیدواری
بسیار غلیظ : شما گرفتار یک مشکل پیچیده خواهید شد
مه رقیق : شما از اتهامات نابجا مبرا خواهید شد

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید اطراف شما را مه گرفته است ، علامت آن است که بداقبالی و نگرانیهای خانوادگی شما را احاطه خواهد کرد . اما اگر در خواب ببینید مه از میان می رود ، نشانه آن است که مشکلات تنها زمانی کوتاه گریبان شما را خواهد گرفت.
2- اگر خواب ببینید دیگران میان مه فرو رفته اند ، نشانه آن است که از بدبختی دیگران سودی به شما خواهد رسید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب مه غلیظ : کارهای شما به بدی پیش خواهند رفت.
مه به آرامی از زمین بالا می رود : با یک ناکامی بزرگ مواجه خواهید شد.
مه بواسطه آفتاب محو می شود : یک ازدواج پرسعادت وطولانی – خوشبختی
در مه سفر می کنید : نگرانی مالی
شما از مه بیرون می آئید : به یک سفر ناراحت کننده خواهید رفت