کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق علیه السلام :
سه چيز است كه در هـر كه بـاشـد آقـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن ،گذشت از بدكـردار، كمك و صله رحـم بـا جـان و مـال.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مهمان

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر دید مهمانی با چنگ و چغانه و نای و رقص بود، دلیل مصیبت بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن مهمان در خواب ، بر مژده ی تولد فرزند پسر دلالت دارد. اگر کسی در خواب ، مهمان ببیند و زنش حامله نبود، به زودی روزی پرنعمتی به او عطا می شود.

در سرزمین رویاها آمده:

تعداد بسیاری مهمان : مشکلات بزرگ در آینده
دیگران مهمان دارند : مراقب سلامتی خود باشید
یک مهمان ناخوانده : روابط عشقی شما بسیار آشفته است.

دیدن مهمان کردن در خواب ، دلیل بر اجتماع بود در چیزی. اگر بیند قومی را به مهمانی خواند، دلیل بر کاری بود که او را از شغل ها باز دارد. اگر بیند او را به باغ بردند به مهمانی و در آن باغ بردند به مهمانی و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود.