کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
هر كس ما اهل بيت پيامبر (ص) را دوست بدارد ، پس بايد فقر را چونان لباس رويين بپذيرد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر میهمانی

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب میهمانی ای همراه با رقص و آواز ببینید ، علامت آن است که خبرهای لذتبخشی از کسی که دور از شما زندگی می کند خواهید شنید ، برای فردی جوان این خواب ، نشانه لذت بردن از تفریحات فراوان و یافتن دوستانی با شخصیت است

در سرزمین رویاها آمده:

یک میهمانی بزرگ : پول هنگفتی به شما می رسد.
دختران جوان در یک مهمانی : پول هنگفتی از دست می دهید.
با یک دختر جوان در یک میهمانی می رقصید : دوستان بسیاری خوبی خواهید داشت
با یک مرد جوان در یک میهمانی می رقصید : یک مسئله مخفی فاش می شود.
یک زن خواب ببیند که در یک میهمانی با شوهرش می رقصد : او با موفقیت روبرو خواهد شد.
یک زن شوهردار در خواب با یک مرد دیگری میرقصد : پرگوئیها بین دوستان غوغا می کند
یک زن مجرد در خواب با یک مرد مجرد برقصد : مراقب رقیب خود باشید
یک زن مجرد در خواب با یک مرد متاهل برقصد : بیماری
یک مرد متاهل در خواب با یک زن بیوه برقصد : او بزودی از زنش طلاق خواهد گرفت.
دختران جوان در یک مهمانی برقصند : پول فراوان
یک رقاص حرفه ای در یک مهمانی : با شخصی جذاب و دوست داشتنی آشنا می شوید.
یک مرد که شغل آزاد دارد در خواب در یک مهمانی برقصد : موانع مختلف بر سر راهش پدیدار می شوید.
در یک مهمانی رسمی شرکت می کنید : بدشانسی در کار
در یک مهمانی کوچک شرکت می کنید : خوشبختی
شما در یک مهمانی در بین رقاصان هستید : خبرهای بسیار خوش دریافت خواهید کرد.
در مهمانی در میان زنهای متشخص هستید : شانس
یک مهمانی ولی شما در آنجا نیستید : بزودی نامزد می کنید
به یک مهمانی نگاه می کنید : پول