کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
نيت مؤمن بهتر از عمل او، و نيت كافر بدتر از عمل اوست و هر كس مطابق نيت خود عمل مي ‏كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر ناامیدی

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که به یأس و ناامیدی دچار گشته است، به ناراحتی و گرفتاری دچار میشود و رحمت و نعمت از او برداشته میشود به دلیل این آیات قرآنی: «و لئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه لیؤس کفور»؛ یعنی، اگر به انسان، رحمتی از جانب خود چشانیدیم، سپس از او برگرفتیم ناامید و ناسپاس خواهد شد و «و ان مسه الشر فیؤس قنوط»؛ یعنی، و اگر انسان دچار شرّ گردد ناامید و سرخورده میشود. ناامیدی از رحمت خداوند در خواب، نشانه شرک و ارتکاب گناهان می باشد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که از چیزی ناامید شده‏اید، بیانگر آن است که دچار مشکل و گرفتاری خواهید شد.
اگر در خواب شخصی را ناامید ببینید، بیانگر آن است که یکی از نزدیکانتان غمگین و ناراحت است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب ناامیدی : شانس
شما در ناامیدی غرق شده اید : خوشبختی
شما ناامید نیستید : درآمد شما به آسانی تهیه میشود.
دیگران در ناامیدی بسر می برند : تغییراتی چند که به سود شما خواهد بود.