کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
خدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقين داشته باشيد و بدانيد كه خداوند دعا را از قلب غافل بيخبر نمي پذيرد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر ناشناس

لوک اويتنهاو می گوید:

ناشناس : شما با افراد جالبی آشنا خواهید شد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن افراد ناشناس در خواب ، بیانگر وقوع پیشامدهای غیرمنتظره است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک ناشناس : فامیل در شادی بزرگ بسر می برد.
یک مرد خواب یک ناشناس را ببیند : در کارهایش حتماً موفق خواهد شد.
یک مرد خواب یک ناشناس را در سیاهی ببیند : خوشبختی
یک زن خواب یک ناشناس را ببیند : آشنائی با افراد جدیدی در انتظار اوست
یک زن خواب یک ناشناس با موهای بلند را ببیند : علامت عشق
یک ناشناس را بغل می کنید : به یک سفر طولانی خواهید رفت.
یک مرد خواب ببیند که یک ناشناس را چوب میزند : پول و اقدامات جدید تجاری
یک زن خواب ببیند که یک ناشناس را با چوب میزند : او مردان را زیر فرمان خود می برد.