کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق علیه السلام :
سنگهاي زيربناي اسلام سه چيز است: نماز، زكات و ولايت كه هيچ يك از آنها بدون ديگري درست نمي‏ شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر ناطف

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ناطف به خواب بر سه وجه است:
اول: سخن شیرین.
دوم: مال حلال.
سوم: معیشت.

جابر مغربی می گوید:

دیدن ناطف عسل به خواب ، دلیل مال و نعمت بود و ناطف دوشاب ، دلیل بر منفعت اندک است.

ناطف : نوعی حلوا
اگر بیند ناطف داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و به درویشان دهد.