کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
حكمت گمشده ي مومن است ، حكمت را فرا گير ، هر چند از منافقان باشد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر ناقوس

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ناقوس در خواب بر سه وجه است:
اول: دروغ گفتن.
دوم: منافقی.
سوم: مهر اهل کفر در دل داشتن.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن ناقوس در خواب ، دلیل بر مردی منافق بود.
اگر ناقوس می‏زد، دلیل که با مردی منافق نشیند و سخن دروغ گوید.
اگر ناقوس شکست، دلیل که از دورغ توبه کند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

ناقوس در خواب دیدار و برخورد در آینده است با مردی پر سر و صدا و در عین حال پر مهابت. او کسی است که به ظاهر آرام به نظر می رسد اما چنانچه خشمگین شود و به خروش آید جنجال می آفریند. دیدن ناقوس برخورد با چنین آدمی است اما اگر در خواب دیدید که خودتان ناقوس را به صدا در آورده اید خود شما جنجال و هیاهو ایجاد می کنید و از زشت یا زیبا عملی مرتکب می شوید که اثر آن تا دوردست می رسد و همه از آن مطلع و آگاه می شوند و نظرهای به سوی شما که بیننده خواب و به صدا در آوردنده ناقوس هستید برمی گردد. اگر صدای ناقوس را شنیدید خبری از یک واقعه مهم می شنوید. واقعه ای که جنبه مخصوصی ندارد و همه را شامل می شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب صدای ناقوس را بشنوید، به این معنا است که روزهای خوبی در انتظار شما است.
اگر در خواب صدای ناقوس تشییع را بشنوید، بیانگر آن است که بیماری شما را تهدید می‏کند.

لیلا برایت می گوید:

دیدن ناقوس در خواب ، بیانگر آرزوهای دست نایافتنی است.

در سرزمین رویاها آمده:

صدای یک ناقوس را می شنوید : نفاق در قلب فامیل
صدای چندین ناقوس را می شنوید : خبرهای خوش
یک ناقوس بی حرکت : ناتوانی
صدای زنگ در را می شنوید : مشاجره و فریب