کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق علیه السلام :
سه چيز است كه در هـر كه بـاشـد آقـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن ،گذشت از بدكـردار، كمك و صله رحـم بـا جـان و مـال.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نجار

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن نجّار در خواب ، به مردی باادب تعبیر میشود که ادب و اخلاق را به مردم می آموزد، زیرا نجّار چوبها را بریده و به درستی کنار هم می چیند. دیدن نجّار در خواب ، ممکن است به ایستادن و مقاومت در مقابل منافقان و وادار کردن آنها به انجام امور دلالت داشته باشد. نجّاری و اسباب آن، به سفر کردن نیز، تعبیر میشود و نجّاری بر دروازه ها بر زن و فرزندان دلالت دارد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

خانم اتیانوس می گفت نجار در خواب رئیس صندوق است و کسی است که می دهد و می گیرد. او این توصیف را از این جهت می کرد که نجار اره و تیشه می کند و ذرات چوب را گاهی به طرف مقابل می پاشد و گاهی به سوی خود می کشد. نجار، در خواب های ما مردی است یا زنی است مصلح که هر چیز را به جای خود می شناسد و با هر کس می داند چگونه رفتار کند و در و تخته را در واقع با هم جور می کند. چنانچه در خواب ببینید که خودتان نجاری می کنید موردی پیش می آید که به اصلاح امور می پردازید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن نجاری مشغول کار ، در خواب ، نشانه آن است که با کوشش و کار به کسب ثروت می پردازید نه از راه کارهای بیهوده و خطا
اگر در خواب نجاری را مشغول به کار ببینید، بیانگر آن است که با تلاش فراوان به هدف خود خواهید رسید.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نجاری هستید، بیانگر خوش شانسی است.