کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
اي فرزند آدم! هرچه بيشتر از مقدار خوراكت به دست آوري خزانه دار ديگران خواهي بود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نخجیر

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که نخجیر صحرا مطیع او گشتند، دلیل که مهتر قوم شود و گویند که سالار دزدان شود.
اگر بیند که خود به صوتر نخجیرات بود، دلیل است بددین بود و توبه باید نمود.

جابر مغربی می گوید:

اگر به خواب بیند که نخجیران را به دام یا تله می گرفت، دلیل که به حیله مال از مردم بیابانی بستاند.
اگر بیند که نخجیران با وی سخن گفتند و مطیع او شدند، دلیل که مقرب پادشاه شود.