کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پیامبر اکرم (ص) :
براي هر چيزي زكاتي است و زكات بدنها روزه است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نخل

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن نخل در خواب ، به مردی عالم یا مسلمانی خیّر برای مردم تعبیر می شود و گفته شده است که دیدن نخل در خواب، بر عمر طولانی و فراوانی مال و ثروت دلالت دارد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

خرما، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور می روید، شیرین و مطبوع است. دیدن نخل در خواب به شرط این که سرسبز و با طراوت باشد ثمر شیرین دارد و باید منتظر پیش آمدهای خوبی باشید. دیدن نخل پژمرده و بی ثمر در خواب را باید نشانه روزهای سخت و ناگوار بدانید که انشاء الله پیش نخواهد آمد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن درخت نخل در خواب ، نشانه یافتن موقعیت های امیدبخش و شادمانی بسیار زیادی است.
اگر دختری خواب ببیند از خیابانی می گذرد که دو طرفش پر از درخت نخل است ، علامت آن است که همسری وفادار و خانه دار و لبریز از عشق و محبت خواهد داشت . اما اگر خواب ببیند نخلهای دو طرف خیابان خشکیده اند ، نشانه آن است که اتفاق غم انگیزی ناگهان آرامش او را بر هم خواهد زد.
اگر در خواب درخت نخل ببینید، به این معنا است که زندگی خوبی خواهید داشت. دیدن درخت نخل خشکیده، در خواب، بیانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است.