کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
از ارتكاب معصيتهاي الهي(حتّي) در نهان خودداري كنيد زيرا آن خدايي كه شاهد است خود نيز حاكم است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر الماس

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید ، نشانه آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید.
2- اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد ، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.
3- گم کردن الماس در خواب ، نشانه‌ رسوایی و مرگ است.
4- اگر زن ورزشکاری خواب الماس ببیند ، نشانه آن است که روزهایی لبریز از سعادت و هدایایی با شکوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خوابی ببینند ، نشانه معاملات سود آور است.
5- دیدن الماس در خواب نشانه موفقیت است . مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده می شود ، در این صورت نشانه آن است که دوستان شما را به بی وفایی متهم می کنند.

لیلا برایت می گوید:

دیدن الماس در خواب، بدین معنا است که روزهای خوشی پیش رو دارید، اگر در خواب دیدید که مقدار زیادی الماس دارید، یعنی سعادت و خوشبختی در انتظارتان است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب الماس : علامت ناکامی در زندگی شخصی شما
شما الماس دارید : کارها و معاملاتتان به خوبی پیش خواهند رفت.
الماس گم می کنید : ناتوانی مالی و نا خوشی
الماس پیدا می کنید : یک نفر واقعاً عاشق شماست.
شما مقدار زیادی الماس دارید : موفقیت و احترام
دیگران الماس دارند : منفعت بزرگی نصیبتان میشود
الماس می خرید : غم
الماس می فروشید : یک مصیبت در پیش است
الماس می دزدید : ضررهای بزرگ
الماسهای بدلی : مرگ یک دشمن