کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا عليه السلام :
خدايا اگر ما را در روزهايي كه از ماه شعبان گذشت نبخشيدي پس ما را در باقيمانده آن بيامرز «اين دعا سفارش شده است در روزهاي باقيمانده و بخصوص پاياني ماه شعبان زياد خوانده شود»

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نعل

خالد اصفهانی می گوید:

اگر به خواب ببینید که نعل اسبان داشت، دلیل که از پادشاه منفعت یابد. اگر نعل استران داشت، دلیل که از بزرگی راحت یابد. اگر بیند نعل خران داشت، دلیل که از سفر مال حاصل کند. اگر نعل بندی چهارپایان می‏کرد، دلیل است به‏ سفر رود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

نعل، از قدیم ترین ایام، نشان روی آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است. بسیاری از اقوام، نعل را به سر در خانه خود می کوبند و آن را خوش و خوب می دانند و نشان اقبال و بخت بیدار. در مورد کوبیدن نعل به سر در خانه افسانه هایی نیز هست که چون از ما نیست در می گذریم و تعریف نمی کنیم. اگر نعل اسبی را در راه بیابید، شانس به شما روی می آورد و اگر نعل خر و استر بیابید به سفر می روید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن نعل اسب در خواب ، علامت پیش رفتن در زندگی است.
دیدن نعل شکسته اسب در خواب ، علامت مبتلا شدن به بیماری و بدبختی است.
دیدن نعل اسبی آویخته از دیوار ، علامت آن است که بیش از حد انتظار ، در زندگی پیشرفت خواهید کرد.
اگر در خواب نعل اسبی را کنار جاده ای پیدا کنید ، نشانه آن است که از جایی به شما ثروتی خواهد رسید.
اگر در خواب نعل اسب ببینید، بیانگر آن است که در زندگی موفق خواهید بود. مشاهده‏ی نعل اسب شکسته در خواب، نشان دهنده‏ی آن است که سلامتی شما در خطر است.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که نعل اسبی پیدا کرده‏اید، به این معنا است که بر مشکلات خود غلبه می‏کنید. اگر خواب ببینید که اسبی را نعل می‏کنید، بیانگر آن است که روزهای خوشی خواهید داشت.

در سرزمین رویاها آمده:

یک نعل اسب پیدا می کنید : ثروت
یک نعل اسب گم می کنید : مشاجره در فامیل
یک اسب را از نو نعل می کنید : بدشانسی در عشق