کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
هر كس دو ركعت نماز بخواند و بداند چه مي گويد، از نماز فارغ مي شود، درحالي كه ميان او و ميان خداي عز و جل گناهي نيست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نفت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نفت در خواب سه وجه است:
اول: زنی نابکار.
دوم: مردی غمار.
سوم: مال حرام.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دین نفت به خواب ، دلیل زندگانی است. اگر نفت به خود مالید، دلیل که با زنی نابکار جمع شود و نیز گویند چیز حرام خورد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب نفت ببینید، بیانگر آن است که دوستی خوب پیدا می‏کنید اگر در خواب مشاهده کنید روی آتش نفت می‏ریزید، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب نفت : خطر مشاجره با همکارانتان در کار
ازنفت استفاده می کنید : مراقب رقیب و خیانت باشید.
نفت می خرید : مشاجره شدید در خانواده
یک چاه نفت حفر می کنید : پول و منفعت
نفت تصفیه می کنید : هیجان زیاد در کار