کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت رسول اكرم (ص) :
بهترين كارها در پيش خدا كاريست كه دوام آن بيشتر است ، اگر چه اندك باشد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نفس

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید به شخصی که نفسی معطر دارد نزدیک می شوید ، دلالت بر آن دارد که رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت . معامله ای پرسود در انتظار شماست.
2- اگر نفس بدبوی دیگران را در خواب احساس کنید ، دلالت بر آن دارد که بیماری و گمراهی در انتظارتان است.
3- اگر خواب ببینید نفس کسی بند می آید ، دلالت بر آن دارد که به دست آوردن موفقیتی که حتمی به نظر می رسید با شکست مواجه خواهد شد.
اگر در خواب مشاهده کنید که شخصی نفسش بند آمده، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان شکست می‏خورید.
اگر در خواب احساس کنید شخصی نفس معطری دارد، به این معنا است که در حرفه‏ی خود پیشرفت می‏کنید.
اگر در خواب نفس بد بوی شخصی را حس کنید، بیانگر آن است که خطری شما را تهدید می‏کند.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب نفس کشیدن : دوستی که بسیار به او علاقه دارید بدنبال شما می گردد.
نفستان قطع شده : دردسر و پریشانی
شما نمی توانید بخوبی نفس بکشید : تنها خواهید شد.
دیگران نمی توانند خوب نفس بکشند : مراقب رقیب باشید.
نچه هاخوب نفس می کشند : مرگ یک دوست