کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر (ع) :
راستي كه خداوند شخص بد زبان بيهوده گوي را دشمن مي دارد

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نقّاشی کردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نقاشی‏گری در خواب چهار وجه بود:
اول: آرایش دنیا.
دوم: کار باطل.
سوم: فریب.
چهارم: دروغ.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند در سقف خانه و دیوار نقاشی کرد دلیل که به دنیا مغرور گردد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

سوداگری و صورتگری در خواب ، دلیل باطل بود. قوله تعالی: »ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون«. (سوره انبیاء آیه 52). اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشی می‏کرد، دلیل که در کسب خود، خداوند حیله بود.

لوک اويتنهاو می گوید:

نقاشی : از امری احساس رضایت خواهید نمود
نقاشی کردن : شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت
دیدن یک نقاش : شما برنامه های جسورانه ای خواهید ریخت

در سرزمین رویاها آمده:

خواب نقاشی کردن : به شما پیشنهادی می شود که آنرا رد خواهید کرد.
یک نقشه رسم می کنید : در یک مشاجره سهیم خواهید شد.
بچه ها نقاشی می کنند : در یک محکمه یا مرافعه برد با شما خواهد بود.