کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام سجّاد (ع) :
كسي كه به آنچه خداوند بر او واجب ساخته عمل كند از بهترين مردمان است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نقشه

لوک اويتنهاو می گوید:

نقشه : شما خانه ای بنا خواهید کرد و یا خانه خودتان را بنا خواهید نهاد
نقشه ای را ترسیم کردن : فکرهای خوب در سر دارید
نقشه کارتوگرافی : سفر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید نقشه ای را مطالعه می کنید ، علامت آن است که امور مأیوس کننده ای گریبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود کلانی نیز به دست خواهید آورد.
اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ای می گردید ، علامت آن است که در اثر نارضایتی از محیط پیرامون انرژی تازه ای کسب می کنید و به موقعیتهایی بهتر در زندگی دست می یابید . اگر چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که با آرزوی پاک خود به حوزه برتری در زندگی قدم می گذارد.
اگر در خواب مشاهده کنید نقشه‏ای را مطالعه می‏کنید، بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت می‏کنید. دیدن نقشه‏ی جهان در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهای خود دقت بیشتری داشته باشید.

لیلا برایت می گوید:

دیدن نقشه در خواب علامت رفتن به سفرهای لذتبخش است. اگر خواب ببینید که مشغول کشیدن نقشه‏ای هستید، علامت آن است که در انجام کاری دچار شکست می‏شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب نقشه جغرافیا : تغییر مسکن
شما یک نقشه جغرافیا دارید : فعالیتهای اجتماعی عالی و سودمند در پیش دارید.
از نقشه جغرافیای جهان استفاده می کنید : پول فراوان
یک نقشه جغرافیای جهان می خرید : یک سفر طولانی به خارج از کشور دارید.
محلی را روی نقشه نشان می دهید : به موفقیت نزدیک می شوید.
محلی را روی نقشه گم می کنید : اضطراب