کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
رسول خدا فرمود: كسي كه معصيت الهي را از خوف خداي تبارك و تعالي ترك كند خداوند او را در روز قيامت خوشنود مي سازد

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر الوار

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن الوار در خواب ، نشانه آن است که با قبول کارهای سخت ، مزد اندکی به دست خواهید آورد.
2- دیدن الوارهای شعله ور در خواب ، نشانه آن است که از منبعی ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید.
3- اگر خواب ببینید الوارها را اره می کنید ، نشانه آن است که معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب الوار چوبی : یک تغییر در اطراف شما رخ می دهد.
الوار چوبی خیلی سنگین : مجبور خواهید شد بار سنگینی را حمل کنید.
الوار چوبی سبک : یک پاداش خوب که شایستگی شما را دارد.
یک تیر بزرگ فولادی : پول