کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پیامبر اکرم (ص) :
اگر خداوند بوسيله تو يك نفر را هدايت كند براي تو بهتر است از دنيا و هر آنچه در آن است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نمایشگاه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در نمایشگاهی هستید ، علامت آن است که کاری پرمنفعت و دوستانی مطلوب به دست خواهید آورد.
اگر دختری خواب ببیند در نمایشگاه است ، نشانه آن است که شریک زندگی او مردی شوخ طبع و آرام خواهد بود.
اگر در خواب مشاهده کنید که در نمایشگاهی حضور دارید، نشان‏دهنده‏ی آن است که اوقات شادی را خواهید گذراند. دیدن نمایشگاهی از گونه‏های مختلف جانداران در خواب، علامت روبرویی با مشکلات است.

لیلا برایت می گوید:

دیدن نمایشگاه عکس در خواب ، علامت ملاقات با دوستان قدیمی است. اگر خواب ببینید که به نمایشگاه کالا رفته‏اید، بیانگر آن است که از موضوعی خوشحال خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک نمایشگاه : یک دوست دورو سعی دارد به شما ضرر بزند.
شما در یک نمایشگاه هستید : پول نصیبتان میشود.
یک نمایشگاه نقاشی : پول و احترام
یک نمایشگاه تجارتی : موفقیت در کار و معاملات
با دیگران به دیدن یک نمایشگاه می روید : یک شانس غیره منتظره