کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام هادی(ع) :
نارضايتي پدر و مادر ، كم تواني را به دنبال دارد و آدمي را به ذلت مي كشاند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نوشیدن

لوک اويتنهاو می گوید:

نوشیدن آب : ثروت
در یک لیوان : برملا کردن یک راز
در یک ظرف دیگر : رهایی یافتن
نوشیدنیهای دیگر : رضایت

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند در حین خندیدن چیزی می نوشد ، علامت آن است که از اموری لذت می برد که بعدها ممکن است همین امور لذتبخش موجب بی آبرویی او شود.
اگر خواب ببینید با تمام تلاشی که می کنید ، نمی توانید آبی شفاف بنوشید ، علامت آن است که تفننی به طور غیر مستقیم به شما عرضه می شود که قادر به استفاده از آن نیستید.
اگر در خواب مشاهده کنید که قادر به نوشیدن چیزی نیستید، بیانگر آن است که در یکی از کارهای خود دچار اشتباه می‏شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

شما تشنه اید ولی آب برای نوشیدن پیدا نمیکنید : بدشانسی
آب گل آلود : دوستان به شما خیانت می کنند.
آب گرم می نوشید : علامت دوست صادق
شما از یک چشمه تمیز آب می نوشید : شادی بزرگ
آب خیلی سرد می نوشید : بر مخالفانتان پیروز میشوید.
شیر می نوشید : فراوانی پول
خون می نوشید : شانس و موفقیت در همه امور
از یک لیوان تمیز آب می نوشید : یک کار سریعاً برای شما پیدا می شود.
بستگان می نوشند : نامزدی بسیار نزدیک است.
از یک چشمه کوچک آب می نوشید : بهبودی کامل از یک بیماری
آب تمیز و خالص با لیوان می نوشید : بزودی ازدواج می کنید.
مشروب می نوشید : خطر یک تصادف شما را تهدید می کند.
از یک پارچ آب می نوشید : همراه و همکاران دوست داشتنی خواهید داشت.
شما تشنه اید و یک لیوان آب خنک می نوشید : به ثروت می رسید.
آنقدر می نوشید تا تشنگیان رفع می شود : خواسته های شما برآورده می شود.
به اتفاق دوستان می نوشید : تغییر در اطرافیان رخ می دهد
دیگران می نوشند : غم بزرگ
یک نوشیدنی شیرین می نوشید : یک یا چند نفر به شدت عاشق شما هستند.
یک نوشیدنی شیرین را به حد افراط خورده اید : یکنفر شما را ثروتمند خواهد کرد.