کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا علیه السلام :
هيچ بنده ‏اي حقيقت ايمانش را كامل نمي ‏كند مگر اين كه در او سه خصلت باشد: دين‏ شناسي، تدبر نيكو در زندگي، و شكيبايي در مصيبت‏ها و بلاها.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نیشکر

خالد اصفهانی می گوید:

اگر بیند نیشکر بفروخت یا به کسی داد، دلیل که از گفتگو خلاص شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید نیشکر در حال رشد کردن است ، نشانه آن است که در کسب ثروت پیشرفت شایانی خواهید داشت.
دیدن نیشکر بریده در خواب ، نشانه شکست کامل در تمام شئونات زندگی است.
اگر در خواب نیشکر ببینید، به این معنا است که ثروت فراوانی به دست می‏آورید. اگر در خواب نیشکرهای بریده ببینید، به این معنا است که دچار شکست و ناامیدی می‏شوید.