کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق علیه السلام :
گوهر مرد و بزرگي او اعمال اوست و شرافت و ارجمندي او دارايي او و كرامت و بزرگواري او تقواي اوست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نیمکت

لوک اويتنهاو می گوید:

نیمکت : قولهای دروغین
نیمکت چوبی : ماجراهای عشقی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید روی نیمکتی نشسته اید ، نشانه آن است که بدهکاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند.
اگر خواب ببینید دیگران بر نیمکت نشسته اند ، نشانهآن است که با دوستی که در اثر عدم تفاهم با او قهر کرده اید ، آشتی خواهید کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک نیمکت : توجه بیشتری به کارتان داشته باشید وگرنه ضررهای بزرگی را متحمل می شوید
شما روی یک نیمکت نشسته اید : زندگی شما بسیار راحت خواهد شد.
بچه ها روی نیمکت نشسته اند : یک دوره خوش در پیش است.
دیگران روی نیمکت نشسته اند : مرگ یک دشمن