کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا عليه السلام :
هرگاه براي شما پيشامد سختي روي داد به وسيله ما از خداوند ياري بجوئيد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف و » تعبیر واگن

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب واگنی ببینید، به این معنا است که شکست و ناامیدی‏هایی خواهید داشت.
دیدن واگن در خواب ، نشانه آن است که ازدواجی ناموفق خواهید داشت. و مشکلات شما را از پا در خواهد آورد.
اگر خواب ببینید واگنی را به پایین می رانید ، نشانه آن است که پیش آمدهایی تلخ باعث می گردد ، پریشان و مضطرب شوید.
اگر خواب ببینید واگنی را به بالای تپه می رانید ، نشانه آن است که در کسب ثروت و مادیات پیروز خواهید شد.
اگر خواب ببینید واگنی را با بار سنگین به جلو می رانید ، نشانه آن است که وظایف اخلاقی خود را به درستی انجام خواهید داد.
اگر خواب ببینید واگنی را به داخل آبی گل آلود می رانید ، نشانه آن است که در گرداب دلهره و هراس خواهید افتاد.
دیدن واگنی سرپوشیده در خواب ، نشانه آن است که خیانتی اسرارآمیز در حق شما می شود . خیانتی که باعث باز ماندن شما در زندگی خواهد شد.
اگر دختری خواب ببیند واگنی را از کنار دره ای خطرناک به جلو می راند ، نشانه آن است که درگیر کارهای غیرقانونی خواهد شد ، و همواره با ترس و وحشت زندگی خواهد کرد ، زیرا احتمال می دهد که روزی کسی از کارهای او سر در آورد.
اگر دختری خواب ببیند واگنی را از روی آبی زلال و کم عمق عبور می دهد ، نشانهآن است که بی آنکه با مشکلی روبرو شود ، از حادثه جویی لذت خواهد برد.