کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
بهترين چيزي كه به مؤمن داده شده خوش اخلاقي و بدترين چيزي كه به انسان داده شده دلي بد در چهره‏اي زيباست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف و » تعبیر والدین

لوک اويتنهاو می گوید:

والدین : ناراحتی های زودگذر
مرگ یکی از والدین : ارثی بزرگ
دیدن آنها : شما تحت حمایت خوبی هستید
دیدن والدین مرده : خوشحالی
با آنها صحبت کردن : شانس در امور اداری
از دست دادن آنها : ناراحتیهایتان تسکین خواهد یافت
دیدن بیماری آنها : تصادف
ناپدری و نامادری : شما بسوی نیکبختی گام میگذارید اما راهتان برای رسیدن به آن راه درستی نیست

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب والدین خود را شاد و خوشحال مشاهده کنید، به این‏ معنا است که روزهای خوشی در انتظار شما است.
اگر در خواب مشاهده کنید که والدینتان بیمار و غمگین هستند، بیانگر آن است که در کارهایتان شکست خواهید خورد.
اگر والدین خود را در خواب شادمان ببینید ، علامت آن است که با معاشرینی دلخواه رفت و آمد خواهید داشت.
اگر بعد از مرگ والدین ، آنها را در خواب ببینید ، نشانه آن است که باید در امور کاری خود بیشتر وقت به خرج بدهید.
اگر خواب ببینید ، پدر و مادر شما به خانه تان آمده اند ، علامت آن است که در زندگی شما تغییر و تحولاتی مساعد روی خواهد داد.
اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و در زندگی سعادتمند خواهد شد.
اگر والدین خود را رنگ پریده و سیاهپوش به خواب ببینید ، علامت آن است که با نومیدیهای بزرگی در زندگی روبرو خواهید شد.
اگر والدین خود را سالم و خشنود به خواب ببینید ، نشانه آن است که در شرایط مطلوبی زندگی خواهید کرد ، و در زندگی پیشرفت خواهید کرد.
اگر والدین خود را بیمار و غمگین به خواب ببینید ، نشانه آن است که به هیچ یک از موهبت های زندگی دست نخواهید یافت.

جی اچ میلر می گوید:

اگر خواب ببینید که با والدین خود دعوا می‏گیرید، نشانه‏ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‏شود.
اگر در خواب از والدین خود چیزی هدیه بگیرید، نشانه ی آن است که ثروتی به شما می‏رسد.