کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن عسکری (ع) :
نسبت بسم الله الرحمن الرحيم به اسم اعظم خدا ، از سياهي چشم به سفيديش نزديكتر است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف و » تعبیر وان

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می گیرد و به خودتان اختصاص دارد و می توانید در آن آرام بگیرید.
اگر در خواب ببینید وان چینی باشکوهی دارید ، زنی بلند همت و با شخصیت نصیب شما می شود. چنانچه ازدواج کرده باشید ، از زنی با این خصوصیات می توانید بهره مند شوید.
اگر وان حلبی و قراضه بود زنی بد دهن و هتاک و بی شخصیت و قدر ناشناس و تربیت ناپذیر خواهید گرفت
چنانچه ازدواج کرده باشید ، با چنین زنی برخورد خواهید داشت که خدا عاقبتتان را بخیر کند.

لوک اويتنهاو می گوید:

وان حمام : کامیابی

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب وان پر از آب ببینید، به این معنا است که با خانواده ی خود روزهای خوشی را می‏گذرانید.
اگر در خواب وانی خالی ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.
مشاهده‏ی وان شکسته در خواب، بیانگر درگیری و نزاع است.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که در یک وان مرمر حمام می‏کنید، به این معنا است که باید منتظر یک اتفاق خوشایند باشید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک حمام وان : شادی
یک وان پراز آب : خوشبختی در زندگی زناشوئی اگر از میانه روی و ملایمت پیروی کنید.
یک دختر جوان یک وان پر از آب ببیند : بزودی از او تقاضای ازدواج خواهند کرد.
یک وان خالی : دوران سختی در پیش دارید.
شما درون یک وان هستید : شادی در هنگام بدبختی
دیگران درون یک وان هستند : بیماری تهدید میکند
یک وان را به داخل خانه ای حمل می کنید : یک خبر اسرارآمیز دریافت می کنید.
بچه ها درون وان هستند : کارهای عجیبی از شما سر خواهد زد.
شوهر شما درون وان است : خوشبختی در زندگی زناشوئی
یک وان در حال خالی شدن : گرفتاری و نگرانی شغلی