کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
با بردباري خود را از خشم پنهان كن و با فهم و دانايي از وهم و خيال چشم بپوش.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف و » تعبیر وجد

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب احساس وجد و شعف کنید ، نشانهآن است که از ملاقات دوستی که مدتها نزد شما نبوده است ، لذت خواهید برد.
اگر در رؤیاهایی پریشان یا کابوس مانند احساس وجد کنید ، نشانه آن است که به غم و نومیدی دچار می شوید.
اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر موضوعی احساس وجد و شعف می‏کنید، به این معنا است که روزهای خوشی را سپری خواهید کرد.