کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
بزرگترين عيب آن است كه آنچه را كه مانند آن در خود توست عيب بشماري.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف و » تعبیر وحشت

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به علتی دچار وحشت شده اید ، نشانهآن است که دچار زیان و نومیدی خواهید شد.
اگر خواب ببینید دیگران وحشت زده و مضطرب به نظر می رسند ، نشانهآن است که اندوه دوستان شدیداً بر شما تأثیر می گذارد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما وحشت کرده اید : شخصی کینه خود را از شما پنهان می کند.
یک تروریست شما را به وحشت می اندازد : مرگ یک دشمن
بچه ها ایجاد وحشت می کنند : یک دوره خوب در زندگی شما شروع می شود.
شما باعث وحشت دیگران می شوید : زندگی شما تغییر می کند.
در هنگام خواب وحشتزده می شوید : به یک راز پی می برید.