کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
مومن بردباري است كه بردباري اش از روي ناداني نيست و اگر با او از روي ناداني و حماقت رفتار شود او بردباري به خرج مي دهد و به كسي ستم نمي كند و اگر به او ستمي شد مي بخشايد و بخل نمي ورزد و اگر به او بخل ورزيده شد صبر پيشه مي كند.

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف و » تعبیر وزنه

در سرزمین رویاها آمده:

وزنه های یک ترازو : غلبه بر مشکلات.
از وزنه های کوچک استفاده میکنید: ناکامی عشقی.
شما وزنه میسازید: بک یک کار با معامله بزرگ دست میزنید.
وزنه میفروشید : احترام و خوشبختی.
وزنه بلند میکنید: پول فراوانی نصیبتان میشود.
همراه شما وزنه بلند میکند: منفعت مالی
بچه ها وزنه بلند میکنند: یک جلسهخانوادگی تشکیل میشود.
دیگران وزنه بلند میکنند: یک زندگی خصوصی ناکام.