کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا علیه السلام :
روز غدير در آسمان مشهورتر از زمين است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف و » تعبیر وزیر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن وزارت کردن در خواب ، بر چهار وجه است:
اول: آن که بیند که چشمِ او ماه گشته بود.
دوم: آن که بیند که چشم او دجله بود.
سوم: آن که بیند که پادشاه کمری بر میان وی بست.
چهارم: آن که بیند که یکی از ائمه نامی بر سر او نهاد
این چهار دیدن، دلیل بر وزارت است.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که وزیر پادشاهی بود، دلیل دولت است.
اگر آن پادشاه بد بود، تأویلش به خلاف این است.
اگر بیند که وزیری او را کلاه و خلعت داد، دلیل که بر مردم حاکم شود.
اگر بیند که وزیر در جای او آمد، دلیل غم است از قبل پادشاه.
اگر با وزیر طعام می‏خورد، دلیل بزرگی بود.
اگر بیند که خانه وزیر بیفتاد یا وزیر بیمار گردید یا پادشاه وزیر را معزول کرد یا اسبش لگد زد یا از ستور بیفتاد یا کارش به سر زد این همه، دلیل بر عزل وزیر است.

لیلا برایت می گوید:

دیدن وزیر در خواب ، نشانه‏ی رسیدن به اهدافتان می‏باشد.
اگر در خواب ببینید که وزیر هستید، نشانه‏ی آن است که در کاری دچار مشکل می‏شوید.