کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
از حرام دنيا چشم بپوش،تا خدا زشتي هاي آن را به تو بنمايد،و غافل مباش كه لحظه اي از تو غفلت نشود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف و » تعبیر ویرانه

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب خانه ی خود را ویرانه ای ببینید، بیانگر آن است که در زمان خوشی‏ها ناگهان دچار شکست و ناامیدی خواهید شد.

لوک اويتنهاو می گوید:

ویرانه : روابط شما با اطرافیان بهتر خواهد شد
دیدن ویرانه : غم وغصه
دیدار کردن از ویرانه ها : شما به مدارج عالی خواهید رسید
در ویرانه ها خوابیدن : ضرر و زیان