کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
مردم را با غير زبانتان بخوانيد تا از شما پارسايي و كوشش و نماز و خوبي را ببينند زيرا اين امور آنان را به سوي حق فرا مي خواند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف و » تعبیر ویرانی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر در خواب مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران کرد، دلیل نقصان دین و دنیای او بود.(و الله اعلم بالصواب).

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن ویرانی ، دلیل گمراهی است.
اگر در خواب بیند که جای آبادان را خراب کرد، دلیل است در شغل گمراه شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن ویرانی ، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت دارد.
اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد
اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه است. ویران کردن نیز چندان بد نیست چون سازدگی است و تازه باید دید کجا و چه چیز را ویران می کنید.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که مکانی آباد ویران شده و خانه هایش فرو ریخته اند، صاحبان آن خانه ها به گمراهی یا مصیبتی دچار می شوند. اگر محلی را به صورت آباد دید، بر دینداری و نیکوکاری اهالی آن دلالت دارد. اگر کسی محل ویرانی را دید که آباد شده است، بر دینداری و نیکوکاری اهالی آن و بازگشت آنها از گمراهی به هدایت دلالت دارد. اگر زنی در خواب دید که سقف خانه اش فرو ریخته است، شوهرش می میرد و درکل، ویرانی و فرو ریختن هر قسمت از خانه در خواب ، مصیبت است و به مرگ صاحبخانه یا شخصی در آن خانه تعبیر می شود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ویرانی در خواب ، بیانگر مشکلات فراوان است.