کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (عليه‌ السلام) :
چون روز عيد نوروز فرا رسيد، غسل كن، پاكيزه‌ترين جامه‌ي خود را بپوش، با بهترين عطر، خود را خوشبو كن و آن روز را روزه بدار.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ه » تعبیر هتل

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن هتل در خواب نشانه سفر کردن است.

لوک اويتنهاو می گوید:

هتل : سفر

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید ، علامت آن است که در زندگی ثروتمند خواهید شد و با آسودگی به سر خواهید برد.
2- اگر در خواب زنان را در هتل ملاقات کنید ، نشانه آن است که آزاد و بی قید و بند زندگی خواهید کرد.
3- اگر در خواب هتل مجللی ببینید ، نشانه آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت.
4- اگر خواب ببینید صاحب هتلی هستید ، علامت آن است که معادل ثروتی که اکنون دارید ، پول نقد به دست خواهید آورد.
5- اگر خواب ببینید در هتلی کار می کنید ، علامت آن است که به کاری پرسودتر از کار فعلی خود دست می یابید.
6- اگرخواب ببینید برای سکونت به دنبال هتلی می گردید ، نشانه آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهید یافت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک هتل : سرنوشت بزودی خواسته های شما را برآورده خواهد کرد.
شما در هتل زندگی می کنید : زندگی شما بدون نگرانی مالی خواهد گذشت.
یک هتل بسیار قشنگ : یک سفر طولانی در آینده
به اتفاق دوست خود در هتل هستید : به پول خواهید رسید.
شما مدیر هتل هستید : نگرانیهای متعدد خواهید داشت.
صورتحساب هتل را نمی پردازید : مردم با پرگوئی شما را بدنام می کنند.