کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسين (ع) :
هر كس اندوه و مشكلي را از مومني بر طرف نمايد خداوند در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ه » تعبیر هدیه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر و نیکی است.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

هدیه فرزند بود.

جابر مغربی می گوید:

اندیشه و فکر بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن هدیه در خواب ، به شادی ، محبت و آشتی بین دو نفر که از هم جدا شده اند، تعبیر می شود.

لوک اويتنهاو می گوید:

هدیه : از شما چیزی دزدیده خواهد شد
هدیه گرفتن : بهبودی در روابطتتان

تام چت ويندو می گوید:

هدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است

آنلی بیتون می گوید:

1- دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانه استعدادهای هنری است.
2- دادن هدیه تولد در خواب به دیگران ، نشانه برخورداری از احترامات ناچیز است.

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه ی تولد دریافت می‏کنید، بیانگر آن است که روزهای خوشی در انتظار شما است.

لیلا برایت می گوید:

هدیه دادن در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارها می‏باشد.

در سرزمین رویاها آمده:

یک هدیه از طرف شخصی که دوست دارید : موفقیت و شانس
به یک نفر هدیه می دهید : بدشانسی
هدایای متعددی دریافت می کنید : از شخصی که آنها را به شما میدهید دوری کنید.
ازشخصیت مهمی هدیه دریافت می کنید : خوشبختی و احترام
افراد فامیل به شما هدیه می دهند : موفقیت شما به تاخیر می افتد.
دوستان به شما هدیه می دهند : خیانت
نزدیکان به شما هدیه می دهند : طرفداران بسیاری خواهید داشت.
پسرتان به شما چیزی اهدا می کند : سختی های بسیاری در انتظار شماست.
یک هدیه از طرف یک دختر : یک خصومت
یک هدیه از طرف یک مرد : تغییر درسرنوشت شما رخ خواهد داد.
به شما یک انگشتر هدیه می کنند : با شخصی ثروتمندی ازدواج خواهید کرد.