کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
اگر بردبار نيستي خود را بردبار جلوه ده، زيرا كمتر كسي است كه خود را شبيه گروهي كند و بزودي يكي از آنان نشود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ه » تعبیر هفت تیر

مولف می گوید:

اگر با هفت تیر مورد هدف قرار گرفتید یک خبری در پیش رو دارید
اگر پس از هدف گرفته شدن کشته شدید دلیل بر طولانی بودن عمر
اگر باهفت تیر شلیک می کنید وگلوله های آن قدرت کافی ندارند نشان آمدن فرزند دختر می باشد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن هفت تیر در خواب ، علامت پریشانی و بدبختی است.
اگر خواب ببینید هفت تیری دارید ، نشانه آن است که شخصیتی پست و مکار در وجود خود پرورش می دهید وباید مراقب اعمال خود باشید.
شنیدن صدای شلیک هفت تیر در خواب ، علامت آن است که از نقشه هایی که برای نابودی منافعتان کشیده اند باخبر می شوید.
اگر خواب ببینید با هفت تیری شلیک می کنید ، نشانه آن است که به فرد بیگناهی بدگمان می شوید و می خواهید گناه فرضی او را تلافی کنید.

لیلا برایت می گوید:

شلیک کردن با هفت تیر در خواب ، بیانگر آن است که دشمنان قصد نابودی شما را دارند.
دیدن هفت تیر در خواب ، بیانگر درگیری و نزاع است.