کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
سخت ترين گناهان آن است كه صاحبش آن را كوچك بشمرد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ه » تعبیر همسر

لوک اويتنهاو می گوید:

همسر (زن) : شادمانی
با کودکی در آغوشش : مشکلات

آنلی بیتون می گوید:

اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ، علامت آن است که امور خانه اش نابسامان خواهد شد.
اگر مردی خواب ببیند همسرش با او رفتاری بسیار مهربانانه دارد ، علامت آن است که در تجارت سود فراوانی به دست می آورد.
اگر زنی خواب ببیند همسرش او را شلاق می زند ، علامت آن است که وظایف خود را به خوبی نمی تواند به ثمر برساند و از سوی دیگران سرزنش خواهد شد.
اگر خواب ببینید که همسری مهربان و خوش اخلاق دارید، نشانه‏ی آن است که در انجام کارهای خود موفق خواهید بود.
اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخلاق ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

زن
خواب همسر خودتان : اعمالتان را بیشتر کنترل کنید
همسرتان شما را صدا می کند : عذاب
با همسرتان مشاجره می کنید : یک مشاجره که چندین روز طول خواهد کشید.
همسرتان لباس بسیار قشنگی پوشیده : مراقب دردسر باشید
همسرتان لباسش را در می آورد : باید روش زندگیتان را تغییر دهید.
همسرتان در حمام است : ناکامی در عشق
همسرتان برهنه است : او به شما دروغ می گوید.
همسرتان در یک استخر شنا است : یک رقیب عشق او را از شما می رباید.
همسر شما با مرد دیگری ازدواج می کند : 1- تغییر کلی در احساسات 2- یک جدائی
یک زن متاهل خواب ببیند که با یک مرد دیگری ازدواج می کند : جدائی ناگهانی یا مرگ شوهر