کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام باقر (ع) :
هر كه خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ه » تعبیر همسر

لوک اويتنهاو می گوید:

همسر (زن) : شادمانی
با کودکی در آغوشش : مشکلات

آنلی بیتون می گوید:

اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ، علامت آن است که امور خانه اش نابسامان خواهد شد.
اگر مردی خواب ببیند همسرش با او رفتاری بسیار مهربانانه دارد ، علامت آن است که در تجارت سود فراوانی به دست می آورد.
اگر زنی خواب ببیند همسرش او را شلاق می زند ، علامت آن است که وظایف خود را به خوبی نمی تواند به ثمر برساند و از سوی دیگران سرزنش خواهد شد.
اگر خواب ببینید که همسری مهربان و خوش اخلاق دارید، نشانه‏ی آن است که در انجام کارهای خود موفق خواهید بود.
اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخلاق ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

زن
خواب همسر خودتان : اعمالتان را بیشتر کنترل کنید
همسرتان شما را صدا می کند : عذاب
با همسرتان مشاجره می کنید : یک مشاجره که چندین روز طول خواهد کشید.
همسرتان لباس بسیار قشنگی پوشیده : مراقب دردسر باشید
همسرتان لباسش را در می آورد : باید روش زندگیتان را تغییر دهید.
همسرتان در حمام است : ناکامی در عشق
همسرتان برهنه است : او به شما دروغ می گوید.
همسرتان در یک استخر شنا است : یک رقیب عشق او را از شما می رباید.
همسر شما با مرد دیگری ازدواج می کند : 1- تغییر کلی در احساسات 2- یک جدائی
یک زن متاهل خواب ببیند که با یک مرد دیگری ازدواج می کند : جدائی ناگهانی یا مرگ شوهر